Oferta

Prowadzenie ksiąg handlowych

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek prawa handlowego, osobowych i nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Realizujemy głównie zadania określone ustawami:

 • o rachunkowości,
 • o podatku od towarów i usług,
 • o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakres naszych zleceń obejmuje przede wszystkim prowadzenie ksiąg handlowych, czyli tzw. pełnej księgowości. W szczególności oznacza to dokonywanie zapisów na odpowiednich kontach oraz przygotowywanie określonych przepisami raportów, sprawozdań i deklaracji podatkowych.

W ramach świadczonych przez nas usług firma zapewnia Klientowi:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie spraw płacowych i pracowniczych zatrudnionych osób,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • ustalanie należnych zaliczek na podatek dochodowy i na podatek VAT,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Klient, który powierzy nam swoje dokument zyskuje pewność, że księgowość będzie prowadzona w sposób rzetelny i należyty. Certyfikat Ministerstwa Finansów stanowi dodatkową gwarancję, że zlecenia są realizowane zgodnie z wszelkimi wymogami i przepisami prawnymi.

Ponadto nasza firma świadczy również usługi doradztwa podatkowego. Pomagamy naszym Klientom odnaleźć w gąszczu ustaw i rozporządzeń najbardziej właściwe rozwiązanie, które zabezpieczy finanse Klienta.

google logo